*Bidasoa bizirik da web orri hau kudeatzeko erakunde arduraduna. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko EB 2016/679 Erregelamenduak (datu pertsonalen tratamenduari eta zirkulazio libreari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak) ezarritako legezko eskakizunak kontuan hartuz xedapenak behar bezala eta beti beteko ditu, eta, bereziki, 25. artikulua eta 78. argudioa aplikatuz, datu pertsonalak tratatzeko ardura beregain hartzen du eta haiek arauzko eskakizunen arabera eta haien tratamenduak berezkoak dituen arriskuen arabera tratatzeko konpromisoa hartzen du, aurrez identifikatu direlarik arrisku horiek. Ematen diren datuak isilpean tratatuko dira, eta Bidasoa bizirik-ek kudeatzen dituen jarduerei buruzko informazioa bidaltzeko bakarrik erabiliko dira. Horrela, Bidasoa bizirik-ek beste helburu batzuetarako erabili nahi baditu, berariazko baimena eskatu beharko du, aurrez. Bidasoa bizirik-ek tratatzen dituen datu pertsonalen titularrek haietan sartzeko, haiek zuzentzeko, ezabatzeko eta/edo eramateko, haien tratamendua mugatzeko eta/edo haien aurka egiteko eskubideak erabili ahalko dituzte, une oro. Horretarako, mezu bat bidaliz edo gurekin kontaktuan jarriz egin ahal izango duzu, hemen: Bidasoko Garapen Agentzia, S.A., Hendaia kalea, 8 - 20301 Irun - Gipuzkoa. E-maila: {0>responsableLOPD@bidasoa-activa.comresponsableLOPD@bidasoa-activa.com